ติดต่อเรา
บริษัท สามเสน บริวเวอรรี่ จำกัด
999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์: 02-2424717
แฟกซ์: 02-2424732
เวลาทำการ: 08.30 - 16:30 น.
อีเมล: sirichai_c@boonrawd.co.th